STARTSIDE  |  KJØKKEN  |  1. ETASJE  |  2. ETASJE  |  BODEGA  |  FASILITETER  |  LEIEPRISER OG KONTRAKT  |  KONTAKT

Prisen for å disponere selskapslokalet fredag, lørdag eller søndag er kr 4.200 inkludert rengjøring. Leietaker disponerer alle etasjene samt bodega i 24 timer fra kl. 10.30 til kl 10.30 neste dag. Leietaker er ansvarlig for renhold av servise og bestikk samt renhold og rydding av kjøkken.
Kl. 09.00 påfølgende morgen kommer rengjøringsansatte fra ISS og utfører rengjøring av alle etasjer samt garderobe og toaletter.

Ansatte på Falconbridge Nikkelverk kan leie selskapslokalet til kr 2300 mens medlemmer av Falconbridge Arbeiderforening kan leie lokalet for kr 1500 inkludert rengjøring.

Alle som leier lokalet må betale et depositum tilsvarende beløpet av halve leieprisen. Leiekontrakt mellom leier og utleier bekrefter et tosidig ansvarsforhold. Blir lokalet avbestilt 3 mnd før avtalt leietidspunkt returneres depositumet til leietaker. Etter 3 mnd. beholdes depositum av utleier. Leieforhold vil ikke bli bekreftet før leiekontrakt er underskrevet av begge parter og depositum mottatt av utleier.
Befaring av lokalet skjer etter nærmere avtale.

Annen leie
På de øvrige ukedagene er selskapslokalene disponible for annen virksomhet. Ulike organisasjoner, bedrifter og lag kan leie lokalene på årlige kontrakter eller på enkeltdager til seminarer, intimkonserter, kurs og annen møtevirksomhet.
Utleieprisene vil variere avhengig av omfang og hyppighet men dog betraktelig under leieprisene i helger.


Leiekontrakt >>